Osnovni podaci o časopisu
NaslovJournal de parodontologie
ISSN0750-1838
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1989;8(1,spec.2,3,4)
1990;9(1,2,3,4)
1991;10(1,24)
1992;11(1,2,4)
1993;12(1,2,3,4)

*
Od 1994;13 izlazi kao: Journal de parodontologie & d'implantologie orale)


Lokacija: Studentska učionica na galeriji.