Osnovni podaci o časopisu
NaslovIndex to dental literature
ISSN 
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
Nema informacija o tiskanom fondu