Osnovni podaci o časopisu
NaslovActa stomatologica Belgica
ISSN0001-7000
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1985;82(1-4) [i.b. 113/2004]
1986;83(1-4) [i.b. 114/2004]
1988;85(1-4) [i.b. 52/1988]
1989;86(1-4) [i.b. 77/1989]
1990;87(1-4) [i.b. 62/1990]
1991;88(1-4) [i.b. 75/1991]
1992;89(1-4) [i.b. 83/1992]
1993;90(1-4) [i.b. 90/1993]
1994;91(1-4) [i.b. 66/1994]
1995;92(1-4) [i.b. 65/1995]
1996;93(1-4) [i.b. 48/1996]
1997;94(1,2) [i.b. 115/2004]