Osnovni podaci o časopisu
NaslovHrvatski stomatološki vjesnik
ISSN1330-0539
E-pristup časopisu
Web adresahttp://www.hsk.hr/?page=vjesnik
Web izvorizdavač
Embargo (u mj.)0
Dostupan od2002;9(3) i nadalje
Tiskani fond
U fondu1993;1(1-4) [i.b.78/1993]
1994;2(1-4) [i.b.69/1994]
1995;3(1-4) [i.b.83/1995]
1996;4(1-4) [i.b.29/1996]
1997;5(1-4) [i.b.17/1997]
1998;6(1-4) [i.b.12/1998]
1999;7(1-4) [i.b.27/1999]
2000;8(1-4) [i.b.146/2001]
2001;8(1-4) [i.b.201/2001]
2002;9(1,2,4) [i.b.237/2002]
2003;10(1,2,3) [i.b.287/2003]
2004;11(1-4) [i.b.175/2004]
2005;12(1-4) [i.b.53/2005]
2006;13(1-4)
2007;14(1,2) [i.b.22/2007]
2008;15(1-4) [i.b.15/2008]
2009;16(1-4,5,6) [i.b.16/2009]
-----------
Od 2010, vol.17 izlazi kao : Vjesnik dentalne medicine