Osnovni podaci o časopisu
NaslovFDI world
ISSN0965-9986
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu - GALERIJA -

1992;1(3,4,6)
1993;2(1-6)
1994;3(1-6)
1995;4(1-6)
1996;5(1-6)
1997;6(1,2,3,4,5,6)
1998;7(1-6)
1999;8(2,3,4,5,6)
2000;9(1,3,6)
2001;10(1,2,3,4)

-GALERIJA-