Osnovni podaci o časopisu
NaslovDiabetologia Croatica
ISSN0351-0042
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu - GALERIJA -
1999;28(4)
2000;29(1,2,3)
2001;30(3,4)
2002;31(1,2,3,4)
2003;32(1,2,3,4)
2004;33(1,2,3,4)
2005;34(1,2,3,4)
2006;35(1,2,3,4)
2007;36(1,2,3,4)
2008;37(1,2,3,4)
2009;38(1,)
2010;39(1,2,3,4)
2011;40(1,2,3,4)
2012;41(1,2,3,4)
2013;42(1,2,3,4)
2014;43(1,2)
2015;44(1,3,4)

-GALERIJA-