Osnovni podaci o časopisu
NaslovDeutsche Stomatologie
ISSN0012-0790
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1991;41(1-6,7-12)

-GALERIJA-