Osnovni podaci o časopisu
NaslovActa medica Iugoslavica
ISSN0375-8338
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1948;2
1949;3
1950;4
1951;5
1952;6
1953;7
1954;8
1955;9
1956;10
1957;11
1958;12
1969;23(1-2)
1970;24
1971;25
1972;26
1973;27
1974;28
1975;29
1976;30
1977;31
1978;32
1979;33
1980;34
1981;35(1,3,4)
1982;36(1,2)
1984;38(4,5)
1985;39
1986;40(1,2,3,4)
1987;41(1,2,3,5)
1988;42
1989;43
1990;44(1,2,3,4,5)
1991;45(2)
*
*Od 1992;46 izlazi kao: Acta medica Croatica

-GALERIJA-