Osnovni podaci o časopisu
NaslovDental traumatology
ISSN1600-4469
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu2002;18(1,3-6) [i.b.302/2003]
2003;19(1-6) [i.b.28/2004]
2004;20(1-6) [i.b.51/2005]
2007;23(1-6) [i.b.39/2016]
2008;24(1-6) [i.b.40/2016]
2009;25(1-6) [i.b.41/2016]
2010;26(1-6) [i.b.42/2016]
2011;27(1-6) [i.b.43/2016]
2012;28(1,2,3,4, ,6) [i.b.27/2015]
2015;31(1)