Osnovni podaci o časopisu
NaslovDental materials
ISSN0109-5641
E-pristup časopisu
Web adresahttp://www.sciencedirect.com/science/journal/01095641
Web izvorScience Direct
Embargo (u mj.)0
Dostupan od1997;13 i nadalje
Tiskani fond
U fondu1986;2(1,2,3,5,6) [i.b.147/2004]
1987;3(1-6) [i.b.6/1987]
1988;4(1-3,4-6) [i.b.6/1988]
1989;5(1-6) [i.b.19/1989]
1990;6(1-4) [i.b.21/1990]
1991;7(1-4) [i.b.29/1991]
1992;8(1-6) [i.b.84/1992]
1993;9(1-6) [i.b.25/1993]
1994;10(1-6) [i.b.85/1994]
1995;11(1-6) [i.b.23/1995]
1996;12(1-6) [i.b.22/1996]
1997;13(1-6) [i.b.47/1997]
1998;14(1-6) [i.b.88/1998]
1999;15(1-6) [i.b.62/2000]
2000;16(1-6) [i.b.63/2000]
2001;17(1-6) [i.b.152/2001]
2002;18(1-8) [i.b.218/2002]
2003;19(1-8) [i.b.268/2003]
2004;20(1-5,6-10) [i.b.72/2004]
2005;21(1-6,7-12) [i.b.11/2005]
2006;22(1) [i.b.30/2008]