Osnovni podaci o časopisu
NaslovDental Labor(das)
ISSN0011-8656
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1978;26(2,7,12) [i.b.145/2004]
1980;28(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.146/2004]
1991;39(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.94/1991]
1992;40(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.79/1992]
1993;41(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.101/1993]
1994;42(1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.76/1994]
1995;43(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.78/1995]
1996;44(1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.45/1996]
1997;45(1,2,3,4,5,6,7,8,9) [i.b.3571997]
1998;46(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) [i.b.75/1998]
1999;47(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12) [i.b.107/2000]
2004;52(1,3,4,5,6,7,8,9,10) [i.b.27/2004]
2005;53(2) [i.b.28/2005]