Osnovni podaci o časopisu
NaslovDental clinics of North America
ISSN0011-8532
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1963(March,July,November) [i.b.69/2004]
1974;18(1,2) [i.b.71/2004]
1975;19(2,3) [i.b.91/2004]
1991;35(1,2) [i.b.95/1991]
1992;36(1,2,3,4) [i.b.80/1992]
1993;37(1,2,3,4) [i.b.102/1993]
1994;38(1,2,3,4) [i.b.77/1994]
1995;39(3,4) [i.b.116/1995]
1996;40(2,3,4) [i.b.46/1996]
1997;41(1,2,3,4) [i.b.36/1997]
1998;42(2) [i.b.1/1998]
1999;43(1,2,4) [i.b.7/1999]
2000;44(4) [i.b.179/2001]
2001;45(2) [i.b.144/2004]
2002;46(1,3,4) [i.b.259/2002]
2003;47(1,2,3,4) [i.b.267/2003]
2004;48(1,2,3,4) [i.b.37/2005]
2006;50(1,2,3,4) [i.b.14/2007]
2007;51(1,3,4) [i.b.11/2007]
2008;52(1,2,3,4) [i.b.23/2008]
2009;53(1,2,3,4) [i.b.32/2009]
2010;54(1,2,3,4) [i.b.18/2010]
2011;55(1,2,3,4) [i.b.9/2011]
2013;57(1,2,3,4) [i.b.10/2013]
2014;58(1,2,3,4) [i.b.1/2014]
2015;59(1,2,3,4) [i.b.2/2015]
2016;60(1, [i.b.2/2016]