Osnovni podaci o časopisu
NaslovDental abstracts
ISSN0011-8486
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1985;30(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
1986;31(1-6,7-12) [i.b.67/2994]
1987;32(1,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.143/2004]
1988;33(1-6,7-12) [i.b.61/1988]
1989;34(1-6,7-12) [i.b.98/1989]
1990;35(1-6) [i.b.73/1990]
1991;36(1-6)
1992;37(1-6) [i.b.67/1992]
1993;38(1-6) [i.b.81/1993]
1994;39(1-6) [i.b.61/1994]
1995;40(1,2,3,5) [i.b.92/1995]
1996;41(1-6) [i.b.40/1996]
1997;42(1-6) [i.b.52/1997]
1998;43(1-6) [i.b.66/1998]
1999;44(1-6) [i.b.12/1999]
2000;45(1,3,4,5,6) [i.b.156/2001]
2001;46(1) [i.b.147/2001]
2002;47(1-6) [i.b.260/2002]
2003;48(1-6) [i.b.16/2004]
2004;49(1-6) [i.b.80/2004]

-GALERIJA-