Osnovni podaci o časopisu
NaslovActa medica Croatica
ISSN1330-0164
E-pristup časopisu
Web adresahttp://hrcak.srce.hr/actamedcroatica
Web izvorhttp://www.amzh.hr/acta%20medica%20croatica
Embargo (u mj.)0
Dostupan od2011;65(1) --i nadalje
Tiskani fond
U fondu*Do 1991;45 izlazi kao: Acta medica Iugoslavica
*
1992;46(1,2)
2001;55(4,5)
2002;56(1)
2004;58(5)
2005;59(1,2,3,4,5)
2006;60(2,3,4,5)
2007;61(2,3,4,5,s)
2008;62(s1,2,s2,3,4)
2009;63(s3)
2011;65( ,s2,2,3,4,5)
2012;66(s1)
2013;67(s1,1,2, ,4,5)
2015;69(s1, ,2)
2016;70(s1, 2, 3,4-5)
2017;71(1,2,3,4,)
2018;72(1,2,3,s1,4)
2019;73(1,s1,,3,4)
2020;74(1,s1,s2,