Osnovni podaci o časopisu
NaslovChirurgia maxillofacialis et plastica
ISSN0009-4781
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu - GALERIJA -
1970;7(2)
1980/81;11(1-3) 1982;12(1-3)
1983;13(1-3) 1984;14(1-3)
1985;15(1-3) 1986;16(1-3)
1987;17(1-3) 1988;18(1-3)
1989;19(1-3)
1990;20(suppl.)