Osnovni podaci o časopisu
NaslovCaries research
ISSN0008-6568
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1986;20(1)
1987;21(1-6) [i.b.57/1987]
1988;22(1-6 [i.b.22/1988])
1989;23(1-3,4-6) [i.b.28/1989]
1990;24(1-3,4-6) [i.b.84/1990]
1991;25(1-3,4-6) [i.b.101/1991]
1992;26(1-3,4-6) [i.b.34/1992]
1993;27(1-3,4-6) [i.b.41/1993]
1994;28(1-6) [i.b.86/1994]
1995;29(1-3,4-6) [i.b.84/1995]
1996;30(1-3,4-6) [i.b.30/1996]
1997;31(1-6) [i.b.16/1997]
1998;32(1-6) [i.b.47/1998]
1999;33(1-6) [i.b.80/2000]
2000;34(1-6) [i.b.138/2001]
2002;36(1-6) [i.b.250/2002]
2003;37(1-6) [i.b.275/2003]
2004;38(1-6+s) [i.b.39/2005]
2005;39(1-6) [i.b.15/2006]
2006;40(1-6) [i.b.13/2007]
2007;41(1-6) [i.b.42/2007]
2008;42(1-6) [i.b.28/2008]
2009;43(1-6) [i.b.27/2009]
2010;44(1-6) [i.b.15/2010]
2011;45(1-6) [i.b.24/2011]
2012;46(1-6) [i.b.13/2012]
2013;47(1-6) [i.b.16/2013]
2014;48(1-6) [i.b.23/2014]
2015;49(1-6) [i.b.21/2015]
2016;50(1-6) [i.b.52/2016]
2017;51(1-6) [i.b.12/2017]
2018;52(1-6) [i.b.9/2018]
2019;53(1,2,3,4,5,6)[i.b.11/2019]
2020;54(1, [i.b.6/2020]