Osnovni podaci o časopisu
NaslovBritish dental journal
ISSN0007-0610
E-pristup časopisu
Web adresahttp://www.nature.com/bdj/
Web izvorNature Publishing Group
Embargo (u mj.)0
Dostupan od1999;186 --i nadalje
Tiskani fond
U fondu1947;82(1,2,3,4-5,7,8,9,10,11,12)
.........83(1-12)
1955;98(6)
1972;132(1,2,3,4,6,7-12)
.........133(1,2,4,5,6,9,10,11,12)
1973;134(1,3,4,6,7,9,10,11,12)
1973;135(1-6,7-12)
1974;136(1-6,7-12)
.........137(1,3,4,5,6,7,8,9,11,12)
1975;138(1-6,7-12)
.........139(1,5,6,7-12)
1976;140(1,2,3,4,5,7-12)
.........141(1,2,4,5,6,7,8,9,10)
1977;142(1,2,3,4,5,7-12)
.........143(1-6,7-12)
1978;144(1,2,3,4,5,7,8,9,11,12)
.........145(2,3,5,6,7,8,10,11,12)
1979;146(1-6,7,9,10,11,12)
.........147(1,3,4,5,6,7,8,9,10)
1983;154(1-6,7,9,10,11,12)
.........155(2,3,4,5,6,7,8,9,10)
1984;156(1,2,4,5,6,7-12)
.........157(1-6,8,10,11,12)
1986;160(1-6,7-12)
.........161(1-6,7-12)
1987;162(4,5,6,7,8,9,11,12)
.........163(1-6,7-12) [i.b.29/1987]
1988;164(1-6,7-12) [i.b.38/1988]
.........165(1-6,7-12) [i.b.40/1989]
1989;166(1-6,7-12) [i.b.48/1989]
.........167(1-6,7-12) [i.b.50/1990]
1990;168(1-6,7-12) [i.b.41/1990]
.........169(1-6,7-12) [i.b.43/1991]
1991;170(1-6,7-12) [i.b.49/1991]
.........171(1-6,7-12) [i.b.50/1991]
1992;172(1-6,7-12) [i.b.39/1992]
.........173(1-6,7-12) [i.b.19/2004]
1993;174(1-6,7-12) [i.b.56/1993]
.........175(1-6,7-12) [i.b.58/1993]
1994;176(1-6,7-12) [i.b.36/1994]
.........177(1-6,7-12) [i.b.38/1994]
1995;178(1-6,7-12) [i.b.32/1995]
.........179(1-6,7-12) [i.b.34/1995]
1996;180(1,2,3,4,5,7-12) [i.b.53/1996]
.........181(1-6,7-12) [i.b.54/1996]
1997;182(1,2,3,4) [i.b.49/1997]
1998;184(1-6,7-12) [i.b.43/1998]
.........185(1-6,7-12) [i.b.73/1998]
1999;186(1,2,3,4) [i.b.4/1999]
2000;188(1-6,7-12) [i.b.133/2001]
.........189(1-6,7-12) [i.b.17/2004]
2002;192(1) [i.b.238/2002]
2003;194(1-6,7-12) [i.b.279/2003]
.........195(1-6,7-12) [i.b.321/2003]
2004;196(1-6,7-12) [i.b.68/2004]
.........197(1-6,7-12) [i.b.193/2004]
2006;200(1-6,8,10,11,12) [i.b.20/2007]
.........201(1-6,7-12) [i.b.21/2007]
2007;202(3,5,6) [i.b.14/2008]
.........203(1,2,3,5,6,7-12) [i.b.40/2007]
2008;204(1-6,7-12) [i.b.21/2008]
.........205(1-6,7-12) [i.b.22/2008]
2009;206(1, ,3,4,5,6,7-12) [i.b.18/2009]
.........207(1-6,7-12) [i.b.28/2009]
2016;221(1,2