Osnovni podaci o časopisu
NaslovBrazilian dental journal
ISSN0103-6440 e-1806-4760
E-pristup časopisu
Web adresahttp://www.forp.usp.br/bdj
Web izvorizdavač
Embargo (u mj.)0
Dostupan od1990;1 i nadalje
Tiskani fond
U fondu1990;1(1) [i.b.118/1990]
1991;2(1,2) [i.b.120/1991]
1992;3(1,2) [i.b.103/1992]
1993;4(1,2) [i.b.117/1993]
1994;5(1,2) [i.b.108/1994]
1995;6(1,2) [i.b.104/1995]
1996;7(1,2) [i.b.71/1996]
1997;8(1,2) [i.b.63/1997]
1998;9(1,2) [i.b.83/1998]
1999;10(1,2) [i.b.46/1999]
2000;11(1,2) [i.b.52/2005]
2001;12(1,2,3) [i.b.34/2001]
2002;13(1,2,3) [i.b.221/2002]
2003;14(1,2,3) [i.b.290/2003]
2004;15(1,2,3,s.i.) [i.b.197/2004]
2005;16(1) [i.b.146/2005]