Osnovni podaci o časopisu
NaslovQDT - Quintessence dentalna medicina
ISSN1845-3538
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu2019;15(1,2,3,4,5,6) [i.b.7/2019]
2020;16(1,2,3, [i.b. 3/2020]