Osnovni podaci o časopisu
NaslovJournal of Craniomandibular Function
ISSN1868-4149
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu2014;6(1-4+s) [i.b.19/2014]
2015;7(1-4) [i.b.11/2015]
2016;8(1, [i.b.37/2016]