Osnovni podaci o časopisu
NaslovBilten Udruženja ortodonata Jugoslavije
ISSN0350-1043
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1970;3
1971;4
1972/73;5
1973;6
1974;7
1976;8
1976;9
1977;10
1978;11
1980;12
1980;13(1,2)
1981;14(1,2)
1982;15(2)
1983;16(1,2)
1984;17(1,2)
1985;18(1,2)
1986;19(1,2)
1987;20(1,2)
1988;21(1,2)
1989;22(1,2)
1990;23(1,2)
1998;31(1,2)

-GALERIJA-