Osnovni podaci o časopisu
NaslovBilten stomatologia BiH
ISSN1840-3379
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1999;2(6)
2002;5(14/15)
2007;9(25,26,27/28)
2008;10(29,30/31)
2010;12(36)
2011;13(37,38/39)
2012;14(40/41)
2013;15(42/43)
2015;17(46/47)