Osnovni podaci o časopisu
NaslovArhiv za higijenu rada i toksikologiju
ISSN0004-1254
E-pristup časopisu
Web adresahttp://hrcak.srce.hr/aiht
Web izvorHrčak: portal znanstvenih časopisa Republike Hrvat
Embargo (u mj.)0
Dostupan od1998; 49(1)-
Tiskani fond
Nema informacija o tiskanom fondu