Osnovni podaci o časopisu
NaslovJournal of Clinical Orthodontics
ISSN0022-3875
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1990;24(1-12)
1991;25(1-12)
1992;26(1-12)

1995;29(1-12)

1997;31(1-12)
1998;32(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ,12)
1999;33( ,2,3,4,5,6,7, , , ,11, )
2000;34( , , , ,5,6, , ,9, ,11,12)