Osnovni podaci o časopisu
NaslovRevista de Clinica e Pesquisa Odontologica
ISSN1807-5274
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu2007;3(1,2,3)
2008;4(1,2,3)
2009;5(1,2,3)
2010;6( ,2)