Osnovni podaci o časopisu
NaslovMedicina Fluminensis
ISSN1847-6864
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu- GALERIJA -
do 2010;46(1) izlazi pod nazivom: Medicina
-------------
2010;46(3,4)
2011;47(1, ,3,4)
2012;48(1,2,3,4)
2013;49(1,2,3,4)
2014;50( ,2,3,
2015;51(1, ,3,4)
2016;52(1,2,
2017;53(1,2,6)