Osnovni podaci o časopisu
NaslovSuvremena psihologija
ISSN1331-9264
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu2006;9(8)
2007;10(1,2)
2008;11(1)
2009;12(1,2)
2010;13(1,2)
2011;14( ,2)
2012;15(1,2)
2013;16(1,2)
2014;17(1,2)
2015;18(1,2)
2016;19(1,2)
2017;20(1,
2018;21(1,2)
2019;22(1,2)