Osnovni podaci o časopisu
NaslovZobozdravstveni vestnik
ISSN0044-4928
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1995;50(3-5)
2003;58(1,2,3-4,5)
2004;59(1,2-3)
2005;60(1-2,3-5)
2006;61(2-3,4-5)
2007;62(2-3,4-5)
2008;63(1,2-3,4-5)
2009;64(1,2-3,4-5)
2010;65(1-5)
2011;66(1, ,3,4,5)
2012;67(1-2,3-4)
2013;68(1,