Osnovni podaci o časopisu
NaslovZahnärztliche Rundschau
ISSN0372-7963
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu -GALERIJA-
1926;35
1927;36
1930;39
1931;40
1932;41
1934;43
1935;44
1937;46(10,11,12,46,50,51,52)
1938;47(3,8,11,16,22,38,41,44)
1939;48(1)
1940;49(21,26,48,49,50,52)
1941;50(8,11,16,19,26,34)
1942;51(3,6,7,8)
1956;65(15)