Osnovni podaci o časopisu
NaslovStomatologija (Moskva)
ISSN0039-1935
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1987;66(1-6)
1988;67(1-3,4-6)
1989;68(1-3,4-6)
1990;69(1-3,4-6)
1991;70(1-3,4-6)