Osnovni podaci o časopisu
NaslovSonda
ISSN1333-1647
E-pristup časopisu
Web adresahttp://sonda.sfzg.hr/
Web izvorizdavač
Embargo (u mj.)0
Dostupan odOdabrani članci dostupni s cjelovitim tekstom od 2002;4(6) i dalje
Tiskani fond
U fondu1999(1,2)
2000(3)
izlazio kao: Stomatološka sonda
-------------------------------
2001;3(4)
2002;4(5,6)
2003;5(7,8-9)
2004;6(10,11)
2005;7(12-13)
2007;8(14-15)
2008/09;9(16,17)
2009;10([18],19)
2010;11(20)
2011;12(21-22)
2012;13(23-24)
2013;14(25-26)
2014;15(27-28)
2015;16(29-30)
2016;17(31-32)
2017;18(33-34)
2018;19(35-36)
2019;20(37,38)