Osnovni podaci o časopisu
NaslovSocijalna psihijatrija
ISSN0303-7908
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu-GALERIJA-
1998;26(4)
1999;27(1-2,3-4)
2002;30(2)
2003;31(1,2,4)
2004;32(1,2,3,4)
2005;33(1,2,3,4)
2006;34(2,3,4)
2007;35(1,2,3,4)
2008;36(1,2,3,4)
2009;37(1,2,3,4)
2010;38(1,2,3,4)
2011;39(1,2,3,4)
2012;40(1,2,3,4)
2013;41(1,2,3,4)
2014;42(1,2,3,4)
2015;43(1,