Osnovni podaci o časopisu
NaslovAngle orthodontist
ISSN0003-3219
E-pristup časopisu
Web adresahttp://www.angle.org
Web izvorizdavač
Embargo (u mj.)0
Dostupan od1931;1 i nadalje
Tiskani fond
U fondu1981;51(1-4) [i.b.4/2004]
1982;52(1-4) [i.b.6/2004]
1983;53(1-4) [i.b.8/2004]
1984;54(1-4) [i.b.11/2004]
1985;55(1-4) [i.b.14/2004]
1986;56(1-4) [i.b.18/2004]
1987;57(1-4) [i.b.20/2004]
1988;58(1-4) [i.b.23/2004]
1989;59(1-4) [i.b.5/1989]
1990;60(1-4) [i.b.5/1990]
1991;61(1-4) [i.b.8/1991]
1992;62(1-4) [i.b.5/1992]
1993;63(1-4) [i.b.9/1993]
1994;64(1-6) [i.b.3/1994]
1995;65(1-3) [i.b.8/1995]
1996;66(1-6) [i.b.10/1996]
1997;67(1-6) [i.b.42/1997]
1998;68(1-6) [i.b.35/1998]
1999;69(1,2,3, ,5,6) fi.b.9/1999]
2004;74(1-6) [i.b.199/2004]