Osnovni podaci o časopisu
NaslovRevista de odontologia da UNESP
ISSN0101-1774
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu2002;31(1,2)
2003;32(1)
2004;33(1)

2008;37(3)