Osnovni podaci o časopisu
NaslovQuintessenz der Zahntechnik
ISSN0340-4641
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu-GALERIJA-
1997;23(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.28/1997]
1998;24(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.21/1998]
1999;25(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12) [i.b.51/1999]
2000;26(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.117/2000]
2003;29(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.95/2004]
2004;30(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.190/2005]
2005;31(1,2,3,4, , , , , ,10,11,12)
2006;32(1,2,3, , ,6,7, , , ,11,