Osnovni podaci o časopisu
NaslovQuintessenz (die)
ISSN0033-6580
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1987;38(1-12) [i.b.62/1007]
1988;39(1-6,7-12) [i.b.6/1998]
1989;40(1-6,7-12) [i.b.111/1998]
1990;41(1-6,7-12) [i.b.103/1990]
1991;42(1-6,7-12) [i.b.105/1991]
1992;43(1-6,7-12) [i.b.93/1992]
1993;44(1-6,7-12) [i.b.107/1993]
1994;45(1-6,7-12) [i.b.92/1994]
1995;46(1-6,7-12) [i.b.95/1995]
1996;47(1-6,7-12) [i.b.61/1996]
1997;48(1-6,7-12) [i.b.57/1997]
1998;49(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.23/1998]
1999;50(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.50/1990]
2000;51(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.325/2003]
2001;52(4,6,7,8,9,10,12)
2003;54(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.94/2004]
2004;55(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.81/2004]
2006;57(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) [i.b.10/2007]