Osnovni podaci o časopisu
NaslovQuintessence international: hrvatsko izdanje
ISSN1845-3538
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu2005;1(1-5,6-10) [i.b.29/2005]
2006;2(1-5,6,7,8,9,10) [i.b.8/2006]
2007;3(1-5,6-10) [i.b.4/2007]
2008;4(1-5,6-10) [i.b.10(2008]
2009;5( , ,3, ,5,6,7,8) [i.b.48/2009]
2010;6( , ,3, ,5,6, , ,9)
2011;7(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) [i.b.26/2011]
2012;8(1-5,6-10) [i.b.22/2012]
2013;9(1,2, ,4, [i.b.3/2013]
2014;10(1-6) [i.b.7/2014]
2015;11(1-6) [i.b.5/2015]
2016;12(1-6) [i.b.8/2016]
2017;13(1-6) [i.b.7/2017]
2018;14(1-6) [i.b.4/2018]