Osnovni podaci o časopisu
NaslovPeriodicum biologorum
ISSN0353-9164
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu- GALERIJA -
1979;81(2,3)
1988;90(2)
1989;91(3)
1990;92(1,2,3,s2,s3)
1991;93(1,2,3)
1995;97(4)
1998;100(2,3)
2001;103(4)