Osnovni podaci o časopisu
NaslovPaediatria Croatica
ISSN1330-1403
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1993;37(1-4)
1994;38(2-4)
1995;39(1-4)
1996;40(1-4)
1997;41(1-4)
1998;42(1-4)
1999;43(3-4)
2000;44(1-4)
2001;45(1-3)
2002;46(1-4)
2003;47(1,2)
2017;61(,4,)