Osnovni podaci o časopisu
NaslovOperative dentistry
ISSN0361-7734
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1988;13(3,4) [i.b.96/1988]
1989;14(1-4) [i.b.112/1989]
1990;15(3,5,6) [i.b.111/1990]
1991;16(1,2,3,4,6) [i.b.110/1991]
1992;17(1,2,3,4,s,5) [i.b.95/1992]
1993;18(2,3,4,5,6) [i.b.108/1993]
1994;19(1,2,3,5,6) [i.b.97/1994]
1996;21(6) [i.b.64/1996]
1997;22(1,2) [i.b.58/1997]
1998;23(2)
1999;24(4,5,6) [i.b.44/1999]
2000;25(2,3,4,5,6) [i.b.61/2000]
2001;26(1-4,5-6) [i.b.124/2001]
2002;27(1-6) [i.b.210/2002]
2003;28(1-6) [i.b.270/2003]
2004;29(1-3,6) [i.b.31/2004]
2005;30(1-6) [i.b.10/2005]
2006;31(1,2,4,5,6) [i.b.3/2006]
2007;32(1-6) [i.b.1/2007]
2008;33(1-6) [i.b.8/2008]
2009;34(1-6) [i.b.5/2009]
2010;35( ,2) [i.b.6/2010]