Osnovni podaci o časopisu
NaslovAmerican journal of orthodontics
ISSN0002-9416
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu
-GALERIJA-

1954;40(1-6) [i.b.101/2005]
1964;50(4,6,7-12) [i.b.102/2005]
1965;51(1-12) [i.b.103/2005]
1966;52(1-12) [i.b.104/2005]
1967;53(1-12) [i.b.105/2005]
1968;54(1-12) [i.b.106/2005]
1969;55(1-6) [i.b.107/2005]
.........56(1-6) [i.b.108/2005]
1970;57(1-6) [i.b.109/2005]
.........58(1-6) [i.b.110/2005]
1971;59(1-6) [i.b.111/2005]
.........60(1-6) [i.b.112/2005]
1972;61(1-6) [i.b.113/2005]
.........62(1-6) [i.b.114/2005]
1973;63(1-6) [i.b.111/2005]
.........64(1-6) [i.b.116/2005]
1974;65(1-6) [i.b.111/2005]
.........66(1-6) [i.b.118/2005]
1975;67(1-6) [i.b.119/2005]
.........68(1-6) [i.b.120/2005]
1976;70(1-6) [i.b.121/2005]
1977;71(1-6) [i.b.122/2005]
.........72(1-6) [i.b.123/2005]
1978;73(1-6) [i.b.124/2005]
.........74(1-6) [i.b.125/2005]
1979;75(1-6) [i.b.126/2005]
.........76(1-6) [i.b.127/2005]
1980;77(1-6) [i.b.128/2005]
.........78(1-6) [i.b.129/2005]
1981;79(1-6) [i.b.130/2005]
.........80(1-6) [i.b.101/2005]
1982;81(1-6) [i.b.131/2005]
.........82(2-6) [i.b.132/2005]
1983;83(1-6) [i.b.133/2005]
.........84(1-6) [i.b.134/2005]
1984;85(1-6) [i.b.135/2005]
.........86(1-6) [i.b.136/2005]
1985;87(1-6) [i.b.137/2005]
.........88(1-6) [i.b.138/2005]
1986;89(1-6) [i.b.139/2005]

*
*Od 1986;90 izlazi kao: American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics


-GALERIJA-