Osnovni podaci o časopisu
NaslovNeurologia Croatica
ISSN0353-8842
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu- GALERIJA -
2003;52(1,2-3)
2004;53(1-2,3-4)
2005;54(1-2,3-4)
2006;55(1-2,3-4)
2007;56(1-2,3-4)
2008;57(1-2,3-4)
2009;58(1-2,3-4)
2010;59(1-2,3-4)
2011;60(1,2,3-4)
2012;61(1-2,3-4)
2013;62(1-2,3-4)
2014;63(1-2,3-4)
2015;64(1-2,