Osnovni podaci o časopisu
NaslovMedicina: glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora
ISSN0025-7729
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu- GALERIJA -
1998;34
2003;41(3)
2004;42(39)(4) 42(40)(1,2,3,4,s1)
2005;42(41)(1,2,3,4)
2006;42(1,2,3,4)
2007;43(1,2,3,4)
2008;44(1,2,3-4)
2009;45(1,2,3,4)
2010;46(1,2)

Od 2010;46(3) mijenja ime u: Medicina Fluminensis