Osnovni podaci o časopisu
NaslovMakedonski stomatološki pregled
ISSN0350-8129
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu- GALERIJA -
1987;12(1-4)
1988;13(1-4)
1990;14(1-2)
1991;15(1-2)
1992;16(1-4)
1993;17(3-4)
1994;18(1-4)
1995;19(1-4)
1996;20(1-4)
1997;21(1-4)
1999;23(1-4)
2000;24(1-4)
2001;25(1-4)
2002;26(1-4)
2003;27(1-4)
2004;28(1-4)
2005;29(1-2,3-4)
2006;30(1,2)
2007;31(1-2,3-4)
2008;32(1-2,3-4)
2009;33(1-2)