Osnovni podaci o časopisu
NaslovJournal of the American dental association
ISSN0002-8177
E-pristup časopisu
Web adresahttp://jada.ada.org/
Web izvorAmerican Dental Association
Embargo (u mj.)0
Dostupan od1995;126(1) - 2007;138
Tiskani fond
U fondu1938;25(1-12) -GALERIJA
1940;27(1-12)-GALERIJA
1956;52(2,3,4,5,6)-GALERIJA
1956;53(1,2,3,4)-GALERIJA
1960;60(6)-GALERIJA
1961;63(5)-GALERIJA
1962;65(4)-GALERIJA
1963;67(1-6)-GALERIJA
1975;91(3-6) [i.b.264/2004]
.........94(1-6) [i.b.264/2004
1977;95(1-6) [i.b.265/2004]
1978;96(1-6) [i.b.266/2004]
.........97(1-6) [i.b.267/2004]
1981;102(1-6) [i.b.268/2004]
.........103(1-6) [i.b.269/2004]
1983;107(1-3,4-6) [i.b.270/2004]
1984;108(1-6) [i.b.271/2004]
.........109(1-6) [i.b.272/2004]
1985;110(1-6) [i.b.273/2004]
.........111(1-6) [i.b.274/2004]
1986;112(1-6) [i.b.275/2004]
.........113(1-6) [i.b.276/2004]
1987;114(1,3,4-6) [i.b.33/1987]
1988;116(1-3,4-7) [i.b.27/1988]
.........117(1-4,5-7) [i.b.29/1988]
1989;118(1-3) [i.b.39/1989]
.........119(1-3,4-6) [i.b.41/1989]
1990;120(1-6) [i.b.120/1990]
1991;122(7-12) [i.b.106/1991
1992;123(1-6,7-12) [i.b.45/1992]
1993;124(1-4,5-8,9-12) [i.b.48/1993]
1994;125(1-4,5-8,9-12) [i.b.42/1994]
1995;126(1-4,5-8,9-12) [i.b.39/1995]
1996;127(1-4,5-8,9-12) [i.b.32/1996]
1998;129(1-6,7-12) [i.b.15/1998]
2000;131(7-12) [i.b.144/2001]
2001;132(1,3,4,5,6,8,10,11,s,12) [i.b.136/2001]
2002;133(1,2,3,4,5,7-12) [i.b.213/2002]
2003;134(1-6,7-12) [i.b.22/2004]
2004;135(1,4,5,6,7-12) [i.b.70/2004]
2005;136(1-6,7-12) [i.b.7/2005]
2006;137(1,2,3,5,6,7-12) [i.b.2/2006]
2007;138(1-6,7-12+s) [i.b.2/2007]
2008;139(1-6,7-12) [i.b.4/2008]
2009;140(1-6,7-12) [i.b.3/2009]
2010;141(1-6,7-12) [i.b.1/2010]
2011;142(1-6,7-12) [i.b.4/2011]
2012;143(1-6,7-12) [i.b.3/2012]
2013;144(1-6,7, , ,10,11) [i.b.1/2013]