Osnovni podaci o časopisu
NaslovJournal of oral pathology and medicine
ISSN0904-2512
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1991;20(1-5,6-10) [i.b.27/1991]
1992;21(1-5,6-10) [i.b.27/1992]
1993;22(1-5,6-10) [i.b.26/1993]
1994;23(1,5-6,7,9,10) [i.b.81/1994]
1995;24(1-5,6-10) [i.b.21/1995]
1996;25(1-10) [i.b.20/1996]
1997;26(1-10) [i.b.14/1997]
1998;27(1-10) [i.b.3/1998]
1999;28(1-10) [i.b.5/1999]
2000;29(1,2,3,4,5,6-10) [i.b.125/2001]
2002;31(1,2,4,5,6-10) [i.b.304/2003]
2003;32(1-10) [i.b.5/2004]
2004;33(1-5,6-10) [i.b.47/2005]