Osnovni podaci o časopisu
NaslovJournal of oral implantology
ISSN0160-6972
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1984;11(3,4)
1985/86;12(1,2)
1987/88;13(1-4) [i.b.71/1987]
1988;14(1-4) [i.b.104/1988]
1989;15(1-4) [i.b.7/1989]
1990;16(1-4) [i.b.9/1990]
1991;17(1-4) [i.b.226/2004]
1992;18(1-4) [i.b.12/1992]
1993;19(1-4) [i.b.11/1993]
1994;20(1-4) [i.b.227/2004]
1995;21(2,3,4) [i.b.110/1995]
1996;22(1-4) [i.b.78/1996]
1999;25(1-4) [i.b.345/1999]
2000;26(1-4) [i.b.228/2004]