Osnovni podaci o časopisu
NaslovJournal of endodontics
ISSN0099-2399
E-pristup časopisu
Nema informacija o elektroničkom fondu
Tiskani fond
U fondu1983;9(1-12) [i.b.222/2004]
1984;10(1-12) [i.b.223/2004]
1985;11(1-12) [i.b.224/2004]
1986;12(1-6,7-12) [i.b.225/2004]
1987;13(1-6,7-12) [i.b.27/1987]
1988;14(1-6,7-12) [i.b.36/1988]
1989;15(1-6,7-12) [i.b.46/1989]
1990;16(1-6,7-12) [i.b.39/1990]
1991;17(1-4,5-8,9-12) [i.b.73/1991]
1992;18(1-6,7-12) [i.b.37/1992]
1993;19(1-6,7-12) [i.b.54/1993]
1994;20(1-6,7-12) [i.b.34/1994]
1995;21(1-6,7,8,9,10,11) [i.b.88/1995]
1996;22(9,11,12) [i.b.55/1996]
1997;23(1-6,7-12) [i.b.23/1997]
1998;24(1-6,7-12) [i.b.84/1998]
1999;25(1,2,3,4) [i.b.15/1999]
2000;26(1,4,5,6,7-12) [i.b.163/2001]
2001;27(8,11,12)
2002;28(1-6,7-12) [i.b.324/2003]
2003;29(1-6,7,8,9,10,12) [i.b.10/2004]
2004;30(1-6,7-12) [i.b.66/2004]
2005;31(1) [i.b.1/2005]
2009;35(1-6,7-12) [i.b.33/2009]
2010;36(1-6,7-12) [i.b.17/2010]
2011;37(1-6,7-12) [i.b.11/2011]
2013;39(1-6,7-12) [i.b.11/2013]
2014;40(1-6,7-12) [i.b.2/2014]
2015;41(1-6,7-12) [i.b.472015]
2016;42(1-6,7,8,9,10,11,12 ) [i.b.4/2016]
2017;43(1-4,5-8,9-12) [i.b.2/2017]
2018;44(1-6,7-12) [i.b.1/2018]
2019;45(,,,4,5,6,7,8,9,10,11,12)[i.b.9/2019]
2020;46( , , , ,5, [11/2020]