TEČAJEVI U VELJAČI 2019.
  1. Kako uspješno provesti izbjeljivanje na vitalnim i avitalnim zubima , 22.2. (10)
  2. Hitna stanja u ordinaciji doktora dentalne medicine u sedam koraka , 22.2. (10)
  3. 5. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1.3. (12)
  4. Inicijalna-nekirurška parodontna terapija , 15.3. (10)
  5. Od mlječnih do trajnih zuba –kako do uspješnog endodontskog zahvata , 16.3. (10)
  6. Napredni tečaj GBR-a novosti u rekonstrukciji kosti , 22.3. (10)
  7. Interdisciplinarni pristup – put do uspjeha, 22.3. (0)
  8. 3,2,1 Kreni! Digitalna tehnologija u stomatološkoj praksi , 29.3. (0)
Više o tečajevima trajne izobrazbe OVDJE.