TEČAJEVI U VELJAČI 2018.
  1. Mali pacijenti veliki izazov, 24.2. (0)
  2. 4. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2.3. (12)
  3. Implantoprotetska rehabilitacija potpune bezubosti (zubi u jedan dan) primjenom Allon 4 koncepta, 10.3. (8)
  4. Inicijalna-nekirurška parodontna terapija, 16.3. (10)
Više o tečajevima trajne izobrazbe OVDJE.